Dětská kardiologie

Kardiologická péče – komplexní, cílené a kontrolní kardiologické vyšetření dětí od novorozeneckého věku do ukončení 18. roku věku:

Zajistíme:

  • diagnostiku a léčbu onemocnění srdce a vysokého tlaku
  • dispenzární péči o děti s vrozenou srdeční vadou a dětem po operacích srdce
  • poradenství pro rodiče a pacienty s problematikou kardiovaskulárního systému
  • konziliární vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky (na doporučení)

Vyšetření provádíme po předchozí objednávce.

Akutní vyšetření domlouvá vždy doporučující lékař.

Při registraci předložte průkaz pojištěnce a doporučení ošetřujícího lékaře.

Dětské Srdíčko